καθαρεόουοα


καθαρεόουοα
[катаревуса] ουσ. Θ. кафаревуса

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.